آشنایی با برخی اصطلاحات

پروفایل آی سی سی (Icc profile) 

یک فایل نسبتاً پیچیده است که رفتار رنگی دستگاه مرتبط با خود را بر اساس استاندارد کنسر سیوم جهانی رنگ (International Color Consortium )توصیف می کند.

پست اسکریپ(post Script)ps:

یک زبان برنامه نویسی نظیر c یا Basic است که تنها یک هدف را دنبال میکند و آن بیان کامل و دقیق آن چیزی است که در یک صفحه گرافیکی قرار دارد.این زبان برنامه نویسی توسط شرکت آدوبی (Adobe) برای توصیف عناصر متنی و گرافیکی موجود در یک صفحه از یک فایل گرافیکی ابداع شده است.

پیکسل (picture Element) pixel

کوچکترین واحد تصویر دیجیتال رستری را در کامپیتر پیکسل می نامند.

رزولوشن ظاهری پرینتر(Screen frequency)

به تعداد ترام هایی گفته می شود که بر روی واحد طول از بستر خروجی نظیر کاغذ و پلیت قابل انتقال است. برای سنجش این رزولوشن که به آن فراوانی ترام(Screen frequency) نیز گفته می شود از واحد خط بر اینچ (lpi)یا خط بر سانتیمتر(lpc) استفاده می شود.

رزولوشن نوری اسکنر(optical resolution)

به ماکزیمم رزولوشن ورودی اسکنر گفته می شود و برابربا حداکثر تعداد نمونه هایی است که یک اسکنر بر اساس امکانات اپتیکی خود از واحد طول تصویر اورژینال می تواند برداشت کند.

رزولوشن واقعی پرینتر((printer resolution

برابر با تعداد نقاطی است که سیستم سخت افزاری چاپگر با استفاده از آن واحد طول از تصویر را بر روی بستر خروجی ترسیم می کند. واحد این نوع رزولوشن نقطه بر اینچ یا dpi است.

رزولوشن واقعی تصویر(Image resolution)

به تعداد پیکسل های موجود در یک تصویر دیجیتال پیکسلی گفته میشود که به صورت مگا پیکسل یا حاصل ضرب دو عدد بیان میشود.

رزولوشن واقعی مونیتور(Monitor resolution)

رزولوشن واقعی مونیتور به معنای تعداد پیکسل های قابل آدرس دهی بر روی قسمت تصویر دار مونیتور است که بر حسب میزان حافظه گرافیکی و تکنولوژی مونیتور به صورت چند ترکیب قابل انتخاب نظیر ۸۰۰*۶۰۰ بیان می شود.

ریپ(Raster Image Processor)RIP

فایل پست اسکریپ برای رستر شدن (تبدیل به نقاط ترام)احتیاج به مترجمی دارد که اطلاعات محتوای آن را از زبان پست اسکریپت به مختصات ترام های فایل رستر تبدیل کند که به آن RIP گفته میشود و ممکن است ترکیبی از سخت افزار و نرم افزار باشد.

سیستم مدیریت رنگ (color Management)CMS

از آنجایی که به تعداد تولید کننده های رنگ از قبیل ماشینهای چاپ، مانیتورها و …. فضاهای رنگی متفتوتی وجود دارد، سیستم مدیریت رنگ، وظیفه یکپارچه سازی و استاندارد سازی بین فضاهای رنگی متفاوت را در هنگام انتقال اطلاعات رنگی از یک فضا به فضای دیگر بر عهده دارد.

سیستم های مدیریت داشته های دیجیتال (Digital Asset Management)DAM

این سیستمها که عمدتاًبر اساس بانکهای اطلاعاتی کار می کنند،به گونه ای طراحی شده اند که با استفاده از آنها می توان متن و تصا ویر را جست جو کرد .آنها را از درون بانک اطلاعاتی بیرون کشید و در صورت لزوم برای استفاده مجدد پردازش کرد.

گردش کارPDF (workflow)PDF

به مجموعه عملیاتی که پیوسته و به ترتیبی خاص و از پیش تعریف شده بر روی فایل های PDF تهیه شده بر روی فایل های گرافیکی بومی یا فایل های نشر رومیزی انجام می شود و به صورت دستور تهیه خروجی ختم می شود گردش کار PDF گفته می شود.

مدل رنگی(CMYK)

به مدل رنگی بنا شده بر چهار مرکب اصلی: سایان (cyan)،ماژنتا(Magenta)،زرد (Yellow)و مشکی(Black)،مدل CMYK گفته می شود.

مدل رنگی (RGB)

اسکنرها،مونیتورها و هر دستگاه سخت افزاری دیگری که برای تولید رنگ از نور استفاده کند، معمولاً برای توصیف و تعیین مشخصات آن سه رنگ قرمز (Red)،سبز Green)) و آبی (Blue) استفاده می کنند و به مدل رنگی قابل توصیف توسط این سه نور رنگی،مدل RGBگفته میشود.

هافتن(Halftone)

به معنای نیم سایه است ودر زبان انگلیسی به فیلم های ترام دار گفته میشود. کارهایی که شامل خاکستری های مختلف است و توسط ترام تجزیه شده و برای چاپ آماده می گردد.

88517022| 88177801

09011765289

سهرودی شمالی - پایین‌تر از خیابان بهشتی - نرسیده به چهارراه کیهان - پلاک ۳۶۴ - طبقه اول - واحد ۱

ارسال ایمیل

order@abrangdigital.com